• Regulamin

Rejestracja
 
1. Każdy użytkownik podczas procesu rejestracji musi podać prawidłowe dane, m.in: imię, nazwisko, adres zamieszkania itp.
2. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres email Państwa konta pocztowego - będzie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danego produktu.
3. Po przejściu pomyślnie przez proces rejestracji otrzymają Państwo za adres email informacje potwierdzającą założenie nowego konta.
4. Podawanie danych nie swoich lecz kogoś zupełnie innego lub danych przypadkowych np: imie"rejo" będzie skutkowało usunięciem takiego konta z bazy danych.
5. Jeśli użytkownik dokona zakupów produktów których nie będzie chciał odebrać lub będzie wprowadzał celowo w błąd takie konto zostanie wyłączone.
 
Kupowanie produktów
 
1. Kupowanie produktów może się odbywać tylko poprzez zasady ustalone przez administratora serwisu.
2. Ceny produktów są podawane w sposób widoczny przez co kupienie produktów po innej cenie jest niemożliwe.
3. Ceny oraz nazwy i cechy towarów są weryfikowane przy operacji kupowania.
 
Zwroty towarów i reklamacje
 
1. Każdy zakupiony towar można zwrócić w terminie 2 tygodni od daty zakupu w przypadku kiedy będzie posiadał widoczną wadę uniemożliwiającą korzystanie z niego.
2. Sklep REMZ RACE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieodpowiedniego używania zakupionych produkt
3. Nie przyjmujemy także zwrotów towarów które zostały uszkodzone podczas transportu lub w sposób ich nie prawidłowego używania.Założenie konta oznacza zgodę z powyższym regulaminem.
 

Ochrona danych osobowych naszych klientów

Administratorem danych osobowych Klientów jest RemZ Race 43-430 Skoczów, ul.Szkolna 12  NIP: PL 5482294042 REGON: 368191294 ; e-mail: biuro@remzrace.pl

Dokonując rejestracji w serwisie RemZRace.pl  Klient akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług serwisowych. Zakres przechowywanych przez nas danych osobowych obejmuje:

 • imię
 • nazwisko
 • numer telefonu
 • numer NIP
 • adres pocztowy
 • adres e-mail

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • obsługi zamówień i sprzedaży produktów
 • prowadzenia dokumentacji księgowej i rozliczeń w właściwymi urzędami podatkowymi

W ramach naszego serwisu nie przeprowadzamy automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania).

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom:

 • prowadzącym działalność kurierską lub pocztową
 • bankom, wyłącznie w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń finansowych (np. zwrotów nadpłat)
 • serwisowi DotPay, wyłącznie w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem tego serwisu
 • organom państwowym, np. celem realizacji obowiązków podatkowych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania  i zachowania zasady rozliczalności.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na naszych stronach, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.